شما عزیزان می تواندی جهت تماس با ما با ادرس ایمیل زیر تماس حاصل کنید . هرگونه انتقاد پیشنهاد و نظرات پذیرفته می شود 

[email protected]

همچنین جهت همکاری به ادرس ایمیل زیر پیام دهید .
[email protected]