هالیوود کوین یک سایت خبری و تحلیلی در حوزه ارز دیجیتال است که تلاش می کند تمامیه اخبار مرتبط به ارز دیجیتال از گذشته تا امروز را نشر یا بازنشر دهد . همچنین در نظر دارد در آینده نه چندان دور بخشی آموزشی در همین حوزه افتتاح کند .

 

لازم ب هذکر است که ای نوب سایت تنها بر روی ارز دیجیتال به همین نام فعالیت نمی کند بلکه در تمامیه حوزه ها فعال می باشد .